Комунальний позашкільний навчальний заклад Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр

Наші друзі

Підписатися на статтi

Підпишіться і отримуйте нові статті на свою поштову скриньку.

Введіть свою email адресу:


RSS

Рекомендації щодо організації та проведення обласної фольклорно-етнографічної експедиції „Звичаї обряди та традиції мого краю”

 
Інформаційно-методичні рекомендації
 
I. Загальні положення
 
1.1. Обласна фольклорно-етнографічна експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого краю» (далі – Експедиція) проводиться в період з лютого по жовтень щорічно і є однією з форм естетичного виховання учнівської молоді засобами народного мистецтва, етнографії, фольклористики, етнології.
1.2. Організаційно-методичне забезпечення проведення експедиції здійснює КПНЗ облДЮК «Веснянка» ДОР».
 
1.3. Основними завданнями Експедиції є:
- сприяння вихованню національної самосвідомості учнів через дослідження культури і побуту, вивчення обрядів, традицій та звичаїв нашого краю (Дніпропетровщини);
- піднесення рівня патріотичного виховання, формування громадянськості;
- залучення учнівської молоді до глибокого вивчення та пропаганди національної культурної спадщини українців;
- активізація науково-пошукової-дослідницької роботи, збір польового матеріалу.
 
II. Зміст Експедиції
 
2.1. Організаторами Експедиції є департамент освіти і науки облдержадміністрації (далі – Департамент) та комунальний позашкільний навчальний заклад «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради» (далі – кіноцентр «Веснянка»).
2.2. Експедиція проводиться щорічно з лютого по жовтень.
2.3. Організацією експедиції на місцях керує оргкомітет, до складу якого можуть бути включені працівники управлянь та відділів освіти та науки, науковців та працівники краєзнавчих музеїв, вчителі історії, української мови та народознавства, керівники дитячих творчих об’єднань, працівники позашкільних навчальних закладів.
Оргкомітет пропонує кожному навчальному закладу міста чи району завдання по збиранню фольклорно-етнографічних матеріалів, а також збирає їх  звіти та приймає експедиційні матеріали, визначає кращих.
2.4. Для оцінки поданих матеріалів формується обласна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  за поданням комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради». 
2.5. До повноважень комісії входять: оцінка представлених експедиційних матеріалів, забезпечення об’єктивності розгляду та оцінювання. 
2.6. Результати Експедиції оформлюються протоколом засідання комісії який підписують всі члени комісії.
 
III. Умови участі у Експедиції
 
3.1. В Експедиції беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів області. 
3.2. В Експедиції беруть участь пошукові групи, загони, колективи, а також самостійні юні пошуковці-дослідники. Вік учасників від 14 до 18 років включно.
3.3. Для участі в Експедиції подаються матеріали щорічно у жовтні.                    До кожного експедиційного матеріалу додається паспорт інформатора (Додаток 1).
На розгляд обласного журі подається ще звіт про  проведення фольклорно-етнографічної експедиції в районі, місті. (Додаток 2).
 
IV. Вимоги до експедиційних робіт
 
4.1. Експедиційні роботи можуть бути різноманітними за тематикою зібраного матеріалу (традиційні свята , обряди, побутова культура, народні ремесла, народна пісенна творчість, народна педагогіка, дитячий фольклор, легенди, усна народна творчість – казки, перекази, анекдоти, приказки, прислів’я, загадки, календарна обрядовість (зима, весна, літо, осінь).
4.2. В номінаціях: «Культурна та духовна спадщина мого краю» та «Із батьківської криниці» подаються роботи з історії культурних пам’яток проводяться дослідження періоду козацької доби (видатні особи, побут, традиції, пісні, думи, легенди, перекази, приказки, прислів’я, тощо). Вивчаються обряди, побутова культура, народні ремесла, музичні інструменти, вивчення діалектів рідного краю, дослідження власних імен, об’єктів, тварин тощо. 
4.3. Обсяг експедиційної роботи від одного учасника або колективу не обмежується. Всі матеріали зібрані у ході експедиції розшифровуються та друкуються (формат RTF Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5) разом з додатками.
4.4. До експедиційної роботи обов’язково додаються зібрані матеріали на електронних носіях  в форматі MP 3. 
4.5. Кожен твір розміщується на окремому листі паперу з низу подаючи паспортизацію та інформацію про побутування твору. Скорочення не дозволяються. А також подається інформація про збирача матеріалу. До кожного твору додається паспорт респондента (за формою що додається). 
4.6. В кінці кожної експедиційної роботи оформлюється зміст експедиційного матеріалу за формою: 
 
№ п/п Назва твору, обряду жанр
1. Заспіваймо, хлопці Козацькі пісні
2. Випікання короваю Весілля
3. Біжи, неню, до комори Обрядова 
4. Ходить котик під віконцем Колискова 
 
4.7. На титульній сторінці зазначається назва району, загальноосвітній навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад,обласна фольклорно-етнографічна експедиція «Звичаї, обряди та традиції мого краю» та рік виконання.
На другій сторінці зазначаються назва колективу, пошукової групи, ПІБ керівника додаються списки учасників групи із зазначенням класу, місця їх навчання.
4.8. Звіти (за формою) про проведення експедиції на місцях подаються разом з експедиційними матеріалам переможців у місті чи районі.
 
V. Визначення та нагородження переможців Експедиції 
 
5.1. Комісія Експедиції визначає переможців. Кращі матеріали рекомендуються до друку.
5.2. Члени комісії оцінюються подані роботи за 5-ми такими номінаціями:
кращий пошуковий загін;
кращий юний дослідник-пошуковець;
кращий навчальний заклад;
кращий матеріал «культурна та духовна спадщина мого краю»
кращий матеріал в номінації «Із батьківської криниці».
5.3. Результати Експедиції затверджуються наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 
5.4. Переможці нагороджуються грамотами департаменту та цінними подарунками.
 
VI. Фінансові витрати
6.1. Витрати пов’язанні з організацією, проведенням, нагородженням переможців Експедиції здійснюється за рахунок коштів, передбачених департаментом освіти і науки облдержадміністрації в обласному бюджеті Дніпропетровської області на відповідний рік та інші джерела фінансування не заборонених чинним законодавством.
6.2. Кошторис витрат на організацію, проведення та нагородження переможців Експедиції затверджується директором департаменту.
 
Завідувач сектору 
позашкільної освіти та виховної роботи     К.Є. ФЕДОРЧЕНКО