Комунальний позашкільний навчальний заклад Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр

Наші друзі

Підписатися на статтi

Підпишіться і отримуйте нові статті на свою поштову скриньку.

Введіть свою email адресу:


RSS

Робота з творчообдарованими дітьми

Основи акторської майстерності

Мистецтво театру посідає значне місце у житті людини, воно і до цього часу залишається сферою естетичної діяльності, в якій розкривається внутрішній світ душі, через нього відбувається пізнання навколишнього світу, спілкування людей між собою. Мистецтво є складовою частиною у багатогранному процесі виховання та формування всебічно розвиненої особистості.

Дитячий театральний колектив, звичайно, має свої особливості. Він відрізняється від дорослого тим, що перш за все виховує самих учасників сценічних видовищ, допомагає розвитку їхніх творчих сил.  Заняття театральним мистецтвом  активізує фантазію та уяву, формує поведінку учнів, сприяє  опануванню навичок спілкування,  колективної творчості, вмінню об’єктивно оцінювати як свою особисту роботу, так і роботу товаришів. Це дуже актуально в часи сьогодення, коли на дитину різко впливають нанотехнології, ЗМІ та інші досягнення технічного прогресу.

Театральний гурток – це місце, де завжди звучить слово поета, драматурга. Тут дитина може подолати свої недоліки: сором’язливість, психофізичні  та м’язові затиски, має можливість самореалізуватися. 

Театральний гурток «Основи акторської майстерності – «Начало» є невід’ємною складовою частиною гуртків кіноцентру «Веснянка» для дітей віком від 7 до 16 років. Програма гуртка розроблена з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців. Вона побудована на основі програми театрального гуртка «Околиця», надрукованому у збірнику Міністерства освіти України (1996 рік) та адаптована в умовах роботи кіноцентру. 

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

І рік – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень;

ІІ рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень;

ІІІ рік – вищій рівень – 288 годин на рік, 8 годин на тиждень.

Вихованці засвоюють основи сценічної мови, сценічного руху, акторської майстерності, а також здобувають освіту з аналізу досліджуваного  матеріалу  (п’єси або  уривків з п’єси, інсценізації, композиції тощо). Заняття допомагають формуванню у дитини ідейних та естетичних оцінок, доступних їхньому розумінню життєвих явищ, людських вчинків, конфліктів та характерів. Бесіди про театр, ведучих діячів українського, російського та зарубіжного театрів, як і практична творча праця, сприяють розвитку культури вихованців. Для усіх категорій учнів велике значення має робота  з казкою. «Казкотерапія» лікує та рятує дитину, її психіку від впливу технологічної експансії сьогодення. 

Уся робота у театральному колективі спрямована на розуміння тези, що створення театральної вистави це не тільки радість і свято, але й наполеглива праця, сила та характер.   

Мета програми – створення умов для творчого розвитку дітей засобами театрального мистецтва. 

Завдання програми: 

• Ознайомити з основами театрального мистецтва, історією театру та акторської майстерності;

• Навчити основам володіння технікою мови, сценічного руху, танцю та основам сценічного гриму;

• Виховувати дбайливе ставлення до літератури та драматургії;

• Виховувати культуру поведінки у театрі, музеї, на фестивалях;

• Розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію;

• Розвивати позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;

• Сприяти самореалізації дитини в існуючому соціумі засобами мистецтв.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ ГУРТКА:

• Залучення дітей до чарівного світу театрального мистецтва, прищеплення гуртківцю високих моральних цінностей та норм;

• Прищеплення знань про функціональне призначення та естетичний вплив акторської майстерності, сценічної мови та сценічного руху;

• Створення умов для навчання акторській майстерності, виявлення та підтримання творчо обдарованих дітей;

• Формування культури та естетики поведінки, дружніх взаємовідносин між гуртківцями;

• Участь у творчих конкурсах та фестивалях.

Заняття мають теоретично-практичний характер. Основні методи навчання: словесні, наочні та практичні. Вихованці гуртка досягають знань, вмінь та навичок, які використовують під час виступів. Вчаться  з повагою ставитися до професій актора,  режисера, інших творчих професій.

 

 

 

Ляльковий театр

У програмі особлива увага приділяєтся акторам, що працюють з ляльками, специфіці їх акторської майстерності. Діти знайомляться з різними видами ляльок, способами їх виготовлення, переглядають шедеври лялькових вистав у запису, відтворюють ляльковий театр, беруть участь у самостійних лялькових виставах.

Програма розрахована на 3 роки навчання.

Вік дітей: від 10 до 13 років.

Заняття проводить педагог Панко В.М., двічі на тиждень.

Петриківський розпис

У цих гуртках діти знайомляться з основними елементами техніки петриківського розпису, вчаться розрізняти і підбирати кольорові гамми у малюнках, розширюють свій світогляд у галузі живопису та декоративно-вжиткового мистецтва.

Програма розрахована на 3 роки навчання. Вік дітей – від 7 до 12 років.

Заняття проводяться двічі на тиждень педагогом Рибалкою Т.А.

Літературна студія «Євшан»

Проводять занятя з літературно обдарованими дітьми, допомагають відпрацювати свій особливий стиль у прозі, поезії, підвищують рівень літературної грамотності.

На заняттях відбуваються зустрічі з відомими митцями області, екскурсії по літературним та мистецьким місцям.

Програма розрахована на 3 роки.

Вік дітей – від 12 до 18 років.

Заняття проводяться 1-2 рази на тиждень педагогами Бершак Л.Д. та Гарченко Г.М.

Літературна студія «Літературно-мистецьке Придніпров’я»

Літературна студія «Євшан», гурток «Літературно-мистецька Дніпропетровщина»

У  духовному світі школярів література посідає особливе місце. Її вплив досить значний і відчутний. Через свою «повсякденність», доступність, «відкритість» література стала домінувати на уроках та в позашкільній діяльності.

Програма гуртків передбачає поглиблення знань вихованців з літератури та мистецтва Дніпропетровщини, систематизацію різноманітного місцевого літературного матеріалу, вивчення художньої спадщини поетів та прозаїків рідного краю.

Приділяється велика увага розвитку особистих творчих здібностей гуртківців. Навчити вірно користуватися різноманітними словниками, влучно використовувати художні та літературні прийоми. Виховувати естетичні смаки, пропагувати творчу спадщину майстрів слова нашої області, проводити творчі зустрічі з членами Національної Спілки письменників України, початкуючими літераторами, членами Спілки творчо обдарованих дітей, проводити презентації авторських збірок.

Планування роботи в гуртках охоплює як теоретичний матеріал, так і  практичні завдання, а також екскурсіях, уроки милування, відвідування музеїв, виставок тощо. 

Заняття проводять педагоги Бершак Л.Д., Гарченко Г.М.

Основи етнографії та народознавства

На заняттях гуртка вихованці знайомляться з витоками національної культури, поглиблюють та розширюють знання з основ етнографії. Багато уваги приділяється вивченню духовної, моральної, етичної культури українського народу.

Програма розрахована на 2 роки навчання. Вік дітей – від 13 до 18 років.

Заняття проводить двічі на тиждень педагог Хоменко О.М.

Гуртки з фольклору та мистецтвознавства

На заняттях цих секцій діти, в основному працюють над науково-дослідницьким матеріалом, залучаються до наукової діяльності , беруть участь у сесіях та конкурсах-захистах наукових робіт.

Програми розраховані на 2 роки.

Вік дітей – від 14 до 18 років.

Заняття проводяться 1-2 рази на тиждень викладачами Дніпропетровського національного університету та співробітниками науково-дослідної фольклорної лабораторії при ДНУ доцентами Маріною З.П., Марфобудіновою М.М., Карпович В.Є.

Дочірні категорії