Комунальний позашкільний навчальний заклад Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр

Наші друзі

Підписатися на статтi

Підпишіться і отримуйте нові статті на свою поштову скриньку.

Введіть свою email адресу:


RSS

Основи акторської майстерності

Мистецтво театру посідає значне місце у житті людини, воно і до цього часу залишається сферою естетичної діяльності, в якій розкривається внутрішній світ душі, через нього відбувається пізнання навколишнього світу, спілкування людей між собою. Мистецтво є складовою частиною у багатогранному процесі виховання та формування всебічно розвиненої особистості.

Дитячий театральний колектив, звичайно, має свої особливості. Він відрізняється від дорослого тим, що перш за все виховує самих учасників сценічних видовищ, допомагає розвитку їхніх творчих сил.  Заняття театральним мистецтвом  активізує фантазію та уяву, формує поведінку учнів, сприяє  опануванню навичок спілкування,  колективної творчості, вмінню об’єктивно оцінювати як свою особисту роботу, так і роботу товаришів. Це дуже актуально в часи сьогодення, коли на дитину різко впливають нанотехнології, ЗМІ та інші досягнення технічного прогресу.

Театральний гурток – це місце, де завжди звучить слово поета, драматурга. Тут дитина може подолати свої недоліки: сором’язливість, психофізичні  та м’язові затиски, має можливість самореалізуватися. 

Театральний гурток «Основи акторської майстерності – «Начало» є невід’ємною складовою частиною гуртків кіноцентру «Веснянка» для дітей віком від 7 до 16 років. Програма гуртка розроблена з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців. Вона побудована на основі програми театрального гуртка «Околиця», надрукованому у збірнику Міністерства освіти України (1996 рік) та адаптована в умовах роботи кіноцентру. 

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання:

І рік – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень;

ІІ рік – основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень;

ІІІ рік – вищій рівень – 288 годин на рік, 8 годин на тиждень.

Вихованці засвоюють основи сценічної мови, сценічного руху, акторської майстерності, а також здобувають освіту з аналізу досліджуваного  матеріалу  (п’єси або  уривків з п’єси, інсценізації, композиції тощо). Заняття допомагають формуванню у дитини ідейних та естетичних оцінок, доступних їхньому розумінню життєвих явищ, людських вчинків, конфліктів та характерів. Бесіди про театр, ведучих діячів українського, російського та зарубіжного театрів, як і практична творча праця, сприяють розвитку культури вихованців. Для усіх категорій учнів велике значення має робота  з казкою. «Казкотерапія» лікує та рятує дитину, її психіку від впливу технологічної експансії сьогодення. 

Уся робота у театральному колективі спрямована на розуміння тези, що створення театральної вистави це не тільки радість і свято, але й наполеглива праця, сила та характер.   

Мета програми – створення умов для творчого розвитку дітей засобами театрального мистецтва. 

Завдання програми: 

• Ознайомити з основами театрального мистецтва, історією театру та акторської майстерності;

• Навчити основам володіння технікою мови, сценічного руху, танцю та основам сценічного гриму;

• Виховувати дбайливе ставлення до літератури та драматургії;

• Виховувати культуру поведінки у театрі, музеї, на фестивалях;

• Розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію;

• Розвивати позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;

• Сприяти самореалізації дитини в існуючому соціумі засобами мистецтв.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ ГУРТКА:

• Залучення дітей до чарівного світу театрального мистецтва, прищеплення гуртківцю високих моральних цінностей та норм;

• Прищеплення знань про функціональне призначення та естетичний вплив акторської майстерності, сценічної мови та сценічного руху;

• Створення умов для навчання акторській майстерності, виявлення та підтримання творчо обдарованих дітей;

• Формування культури та естетики поведінки, дружніх взаємовідносин між гуртківцями;

• Участь у творчих конкурсах та фестивалях.

Заняття мають теоретично-практичний характер. Основні методи навчання: словесні, наочні та практичні. Вихованці гуртка досягають знань, вмінь та навичок, які використовують під час виступів. Вчаться  з повагою ставитися до професій актора,  режисера, інших творчих професій.