Навчальні програми

25
Посібник «Як говорити про російсько-українську війну в школі»

Посібник від МОН «Як говорити про російсько-українську війну в школі. Уроки стійкості, боротьби та перемог».

Посібник можна завантажити за посиланням у листі.

Завантажити

106
«Вистояли – переможемо!» Інформаційні матеріали до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

«Вистояли – переможемо!»

Інформаційні матеріали до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тематичні матеріали Українського інституту національної пам’яті та партнерів.

Деякі фільми і пісні українських виконавців про сучасну російсько-українську війну.

Завантажити

313
Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Анімація» 2019 (Рекомендована МОН)

«Схвалено для використання в закладах позашкільної освіти» (лист ІМЗО від 27.12.2019 No 22.1/12-Г-1225); витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 23.12.2019 No 4.

В основу навчальної програми покладені авторські матеріали керівників гуртків комунального закладу позашкільної освіти «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради».

Навчальна програма реалізується у гуртках, студіях, творчих об’єднаннях, клубах закладів позашкільної освіти художньо-естетичного напряму та спрямована на вихованців 5-18 років.

Мета програми полягає у формуванні ключових компетентностей особистості засобами анімації.

Завантажити

1579
Навчальна програма «Основи етнографії України»

Сучасний етап етнічного розвитку України безпосередньо пов'язаний із відродженням особливостей традиційно-побутової культури. Передача всіх культурно-історичних традицій попередніх поколінь нащадкам завжди гарантувала вічність життя нації. Значне місце у засвоєнні цих надбань відіграє етнографія. Вивчення етнографії сприяє етнічному вихованню учнівської молоді, формуваню історичного мислення, пробудженню потягу до наукових досліджень, стимулює творчі здібності. Значна увага приділяється вивченню регіональної (місцевої) етнографії через залучення матеріалів з історії рідного краю, що дозволяє учням усвідомити своє коріння, витоки національної (етнічної) культури.

Завантажити

1336
Навчальна програма «Пошуково-дослідна робота з фольклору»

Новітній етап розвитку української народної культури, її регіональний інваріант на Нижній Наддніпрянщині в умовах  мультикультурності – один з актуальних напрямків осмислення культурних процесів сучасності; специфіки фольклору, як мистецтва слова, з генетичними, утилітарними, тематичними й художніми особливостями окремих фольклорних жанрів, динамічним розвитком та трансформацією традицій регіону, що є засобом фольклорного матеріалу. Розробка цього матеріалу сприятиме науковому обґрунтуванню етнічного виховання, яке передбачає гармонійне поєднання гордості за здобутки української народної культури.

Завантажити

1337
Навчальна програма «Музична фольклористика»

Все частіше  науковці  звертаються  у своїх дослідженнях до проблеми осмислення  національної, української  духовності суспільства,  як одного з факторів виховання   молоді та культурно-свідомої   української інтелігенції,  яке неможливе без процесу  накопичення та узагальнення  духовної спадщини народу.

Мета фольклорного дослідницького  молодіжного руху є ознайомлення з методиками запису  фольклору та регіональних побутових традицій, обрядодій,  процесом узагальнення, класифікації  даного матеріалу.

Завантажити

1298
«Основи науково-пошуково-дослідної роботи» (етнографічний аспект)

Програма організації науково-пошуково-дослідницької роботи учнів (далі – програма) розрахована на 9-11 класи, учні яких виявили бажання і мають здібності до ведення науково-пошуково-дослідної роботи і творчої діяльності. Крім того, дана програма розрахована на організацію самоосвіти. Програма має практичну спрямованість індивідуальної та додаткової роботи з учнями шкіл області. Навчальна програма передбачає основний рівень навчання, 216 годин на рік. Припустима корекція матеріалів для вивчення. Науково-пошуково-дослідна діяльність – це суто індивідуальний процес. Учень повинен виступити суб’єктом (активної стороною) творчої діяльності.

Завантажити

2219
Навчальна програма «Основи тележурналістики»

Щодня мільйони газет потрапляють до рук читачів. Хвилі сотень радіостанцій пронизують ефір, доносячи до слухачів новини з будь-якого куточка нашої планети. Тисячі телевеж, десятки космічних супутників роблять нас свідками подій у різних країнах світу – достатньо лише натиснути на кнопку будь-якого телеприймача.

Значення друку, радіо і телебачення в сучасному світі переоцінити просто неможливо. Вони перетворилися на потужний інструмент впливу, охоплюючи своїм впливом величезну кількість людей.

Значну роль у підвищенні культури населення відіграє журналістика.

Ідеологічна діяльність журналістики, спрямована на формування масової свідомості, також сприяє формуванню культури особистості, групи, народу, суспільства в цілому.

Завантажити

1465
Навчальна програма «Ігрове та документального кіно»

В основу програми покладено поступове введення учнів у великий світ кіномистецтва.

Мета програми: засобами кіно розвивати почуття дитини, її образне мислення, усвідомлення дитиною його унікальності у цьому світі та його гармонічне співіснування з природою. 

Програма розрахована на учнів середнього та старшого шкільного віку (4-11 клас), які цікавляться кіномистецтвом. У ІІІ-му році навчання програма умовно поділена на ІІ етапи, враховуючи ступінь складності. Кожний з етапів є логічним продовженням другого, ІІ етап розрахований на вихованців  студентського віку. 

В основу занять гуртка ігрового кіно покладено засвоєння учнями азів ігрової акторської майстерності, опанування складного процесу фото- та кінозйомки, знайомство з історією розвитку вітчизняного та світового кінематографу. Кінцевим результатом роботи є написання сценаріїв, створення авторських ігрових та документальних фільмів, фотовиставки та виставки малюнків.

Завантажити

1363
Навчальна програма «Азбука почуттів»

Гармонійний розвиток особистості передбачає гармонійний розвиток всіх почуттів людини. Вміння бачити, чути, говорити, відчувати дане від народження, але тільки наполегливий розвиток цих почуттів дає можливість стати творцем, самореалізуватися у будь-якій сфері діяльності.

Головна мета цієї програми – прилучення дітей до світу мистецтв і формування естетичного відношення до життя у процесі художньої творчості. Поряд з цим дітей готують до сприйняття кіномистецтва.

Програма передбачає знайомство з можливостями та властивостями різних матеріалів і техніки, формування навичок роботи пензлем, фарбами, клеєм, глиною та іншими матеріалами. Прилучення до культури слова, формування та вміння висловлювати свої думки.

Завантажити

1402
Навчальна програма «Анімація»

Одним із найяскравіших зображувальних мистецтв є кіно. Серед видів кінотворчості анімація займає перше й найулюбленіше місце: її люблять діти, нею захоплюються дорослі. Для анімаційних героїв не існує неможливого, їх перевтілення безмежні. Кожна дитина може втілити свої мрії, розв’язати свої проблеми, позбутися комплексів, розповідаючи про те, що її хвилює за допомогою вигаданих образів.

Реалізація своїх творчих задумів на практиці, спільна робота у колективі, можливість обмінюватися і набувати нового досвіду, живе спілкування з митцями та іншими аматорами на фестивалях – у цьому полягає актуальність і необхідність створення такої програми.

Її мета – створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації творчих здібностей дітей засобами кіномистецтва (на разі - анімації), виховання гармонійної, естетично розвиненої особистості з активною життєвою позицією.

Завантажити

1425
Навчальна програма «Основи комп’ютерного монтажу»

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить виховання всебічно розвиненої, свідомої, творчої особистості. Допомогою у  цьому є  гуртки та студії аудіовізуальних напрямків (кіно, анімація, тележурналістика,)

Кіно та телебачення являють собою унікальний синтез драматургії, акторської та операторської майстерності, фотографії, образотворчого мистецтва та музики. Напрямками роботи гуртків та студій аудіовізуального профілю є ознайомлення підлітків та молоді з кращими творами світового кінематографу, виховання вміння вірно орієнтуватися у сучасному медіа-контенті, сприяння створенню учнями власних кіноробіт та медіа-проектів.

Завантажити